BOOK
NOW

PHÒNG HỌP CẢNH BIỂN

Phòng họp Ocean View với các trang thiết bị đáp ứng tối đa cho các sự kiện và phong cách phục vụ chuyên nghiệp chắc chắn sẽ làm hài lòng các nhà tổ chức cũng như những người tham dự.

Các gói hội nghị bao gồm phòng nửa ngày hoặc trọn ngày với lựa chọn có bao gồm hoặc không bao gồm ăn trưa (chi tiết phần Tiệc & Sự kiện)